Hotline: (028) 3535 0202

Email: support@hanghoatoancau.vn

Thông báo thay đổi mức ký quỹ một số sản phẩm từ ngày 26.04.2021

Theo quyết định số 143/QĐ/TGĐ-MXV được ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2021 đã có thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Thời gian áp dụng mức giá mới bắt đầu từ ngày 26/04/2021. Cụ thể, mức giá thay đổi như sau:
. Ngô: 1,870 USD
. Ngô Mini: 374 USD
. Đậu Tương: 4,208 USD
. Đậu tương mini: 842 USD
. Dầu Đậu Tương: 2, 145 USD
. Khô Đậu Tương: 3, 025 USD
. Quặng sắt: 1,980
. Dầu thô WTI: 5,830 USD
. Dầu thô WTI mini: 2,915 USD


Chúc nhà đầu tư thành công!

Viết một bình luận

  Thông tin cần tư vấn

  Liên hệ

  Công ty cổ phần Global ATM

  Trụ sở HCM:

  49 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  (028) 3535.0202

  support@hanghoatoancau.vn