Hotline: (028) 3535 0202

Email: support@hanghoatoancau.vn

Thông Báo Phí Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu Khi Giao Dịch Qua CQG

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty CP Global ATM gửi đến Quý khách hàng Quyết định số 773/QĐ/TGĐ-MXV vv Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG, áp dụng từ ngày 29/12/2021.

Viết một bình luận

  Thông tin cần tư vấn

  Liên hệ

  Công ty cổ phần Global ATM

  Trụ sở HCM:

  49 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  (028) 3535.0202

  support@hanghoatoancau.vn