Hotline: (028) 3535 0202

Email: support@hanghoatoancau.vn

Thời gian giao dịch

STTTÊN HÀNG HÓANHÓM HÀNG HÓASỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNGTHỜI GIAN GIAO DỊCH
1Ngô CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
2Ngô mini CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
3Đậu tương CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
4Đậu tương mini CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
5Dầu đậu tương CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
6Khô đậu tương CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
7Lúa mì CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
8Lúa mì mini CBOTNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
9Cà phê Robusta ICE EUNguyên liệu công nghiệpICE EUThứ 2 – Thứ 6:
15:00 – 23:30
10Cà phê Arabica ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
15:15 - 00:30 
(ngày hôm sau)
11Ca cao ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 00:30
(ngày hôm sau)
12Đường ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
14:30 - 00:00
13Bông ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 01:20 
(ngày hôm sau)
14Cao su RSS3 OSENguyên liệu công nghiệpOSEThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 13:15
• Phiên 2: 14:30 – 17:00 
15Cao su TSR20 SGXNguyên liệu công nghiệpSGXThứ 2 - Thứ 6:
06:55 – 17:00 
16Bạch kim NYMEXKim loạiNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
17Bạc COMEXKim loạiCOMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
18Đồng COMEXKim loạiCOMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
19Quặng sắt SGXKim loạiSGXThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:25 - 19:00
• Phiên 2: 19:15 - 04:15
(ngày hôm sau) 
20Dầu WTI mini NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
21Dầu WTI NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
22Khí tự nhiên NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
23Dầu Brent ICE EUNăng lượngICE EUThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 06:00
(ngày hôm sau)
24Dầu ít lưu huỳnh ICE EUNăng lượngICE EUThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 06:00
(ngày hôm sau) 
25Xăng pha chế NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
26Dầu cọ thô BMDXNguyên liệu công nghiệpBMDXThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 09:30 – 11:30
• Phiên 2: 13:30 – 17:00

  Thông tin cần tư vấn

  Liên hệ

  Công ty cổ phần Global ATM

  Trụ sở HCM:

  49 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  (028) 3535.0202

  support@hanghoatoancau.vn