Hotline: (028) 3535 0202

Email: support@hanghoatoancau.vn

Phần mềm M-System

Nhằm cải thiện các tính năng quản trị giao dịch, tới đây, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ dừng hoạt động phần mềm Vision Commodities (VC). Chính thức từ ngày 01/02/2021, hệ thống phần mềm M-System sẽ thay thế phần mềm VC trở thành phần mềm giao dịch của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Nhằm giúp nhà đầu tư sử dụng phần mềm một cách thuận tiện và dễ dàng, dưới đây Global ATM sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm này.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System

Đăng nhập

Để đăng nhập, khách hàng truy cập theo đường link sau: https://mstrading.mxv.com.vn/

Người dùng thực hiện nhập Tên đăng nhập/Mật khẩu được cấp. Nhằm tăng cường bảo mật cho khách hàng, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đổi “Mật khẩu” bắt buộc sau khi đăng nhập lần đầu tiên.

Người dùng nhập username và password đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống

Tiếp theo, người dùng cần nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống. Hiện tại, mã PIN đang để mặc định là 123456.

Người dùng nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống

Giao diện của hệ thống

Giao diện hệ thống của phần mềm M-System

Giao diện của hệ thống M-System bao gồm 6 nội dung quan trọng:

(1) – Menu chức năng

(2) – Biểu tượng kết nối

(3) – Thông báo của hệ thống

(4) – Refresh dữ liệu hiển thị

(5) – Ngôn ngữ hiển thị

(6) – Thông tin tài khoản

Thiết lập hệ thống

Đổi mật khẩu:

Người dùng vào Thông tin tài khoản/Đổi mật khẩu.

Người dùng tiến hành nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới. Sau đó Click “Xác nhận” để hoàn tất thay đổi mật khẩu. Mật khẩu mới sẽ được gửi vào địa chỉ email trong phần thông tin TKGD.

Tùy chỉnh giao diện

Người dùng vào Menu chức năng, chọn:

– Giao diện: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện sáng hoặc giao diện tối.

 

 – Kích thước: Người dùng có thể tùy chỉnh 3 kích thước hiển thị màn hình giao diện hệ thống: Lớn, Trung bình, Nhỏ.

Quản lý lệnh

Người dùng vào Menu chức năng, chọn Quản lý đặt lệnh/Quản lý đặt lệnh.

 

Màn hình “Quản lý đặt lệnh” sẽ hiển thị chi tiết các lệnh trong phiên giao dịch của Tài khoản giao dịch. Các loại lệnh được chia thành 4 tab chính, bao gồm: Lệnh đã khớp, Lệnh chờ khớp, Lệnh đã huỷ, Lệnh khác.

Quản lý tài khoản

Trạng thái mở

Người dùng vào Menu chức năng, chọn Quản lý tài khoản/Trạng thái mở.

Màn hình “Trạng thái mở” hiển thị chi tiết các vị thế mở, lãi lỗ dự kiến của các vị thế mở mà TKGD hiện đang nắm giữ. Người dùng có thể click vào biểu tượng “>” để hiển thị chi tiết thông tin của vị thế mở.

Trạng thái tất toán

Người dùng vào Menu chức năng, chọn Quản lý tài khoản/Trạng thái tất toán.

Màn hình “Trạng thái tất toán” hiển thị cho người dùng các thông tin về các giao dịch tất toán trong phiên của TKGD. Người dùng click vào “>” để xem chi tiết các giao dịch tất toán.

Chi tiết tài khoản

Người dùng vào Menu chức năng, chọn Quản lý tài khoản/Chi tiết tài khoản.

 

Màn hình “Chi tiết tài khoản” cho người dùng biết các thông tin về tiền và tình trạng tài khoản của khách hàng:

– Số dư tài khoản đầu ngày

– Nộp rút trong phiên

– Phí giao dịch

– Giá mua, giá bán

– Ký quỹ ban đầu, ký quỹ khả dụng

– Lãi lỗ thực tế, lãi/lỗ dự kiến

– Giá trị ròng ký quỹ

– Mức bổ sung ký quỹ

– Tỷ lệ ký quỹ

 

Báo cáo

Trên Trading Platform của M-System, cho phép người dùng xuất 3 loại báo cáo:

– Báo cáo giao dịch

– Báo cáo lịch sử nộp rút tiền

– Báo cáo sao kê khách hàng

Hệ thống cho phép người dùng tra cứu báo cáo trong khoảng thời gian 30 ngày (tính từ ngày hiện tại đổ về trước).

Báo cáo giao dịch

Người dùng vào Menu chức năng, chọn Báo cáo/Báo cáo giao dịch.

 

Người dùng chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, chọn định dạng file Báo cáo. Cuối cùng là Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

 

Báo cáo lịch sử nộp/rút tiền

Người dùng chọn Menu chức năng, chọn Báo cáo/Báo cáo lịch sử nộp rút tiền.

 

Người dùng chọn khoảng thời gian tra cứu, chọn định dạng file báo cáo. Sau đó Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

 

Báo cáo sao kê khách hàng

Người dùng chọn Menu chức năng, chọn Báo cáo/Báo cáo sao kê khách hàng.

 

Người dùng chọn ngày phiên tra cứu, chọn định dạng file báo cáo. Tiếp đến là Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

 

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc giao dịch với phần mềm này, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo video hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System tại đây. Và tham khảo tài liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Hướng dẫn sử dụng Trading Platform.M-System Ver1.0.

Global ATM – Chúc các nhà đầu tư thành công !

 

  Thông tin cần tư vấn

  Liên hệ

  Công ty cổ phần Global ATM

  Trụ sở HCM:

  49 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  (028) 3535.0202

  support@hanghoatoancau.vn