Hotline: (028) 3535 0202

Email: support@hanghoatoancau.vn

Ký quỹ giao dịch

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 703/QĐ/TGĐ-MXV ngày 20 tháng 09 năm 2022)

STT Tên hàng hóa Mã giao dch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu (120%)
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 94,248,000
2 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 138,230,400
3 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 27,531,840
4 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 39,270,000
5 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 87,964,800
6 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 103,672,800
7 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 20,734,560
8 Lúa mỳ kansas KWE Nông sản CBOT 106,814,400
9 Ngô ZCE Nông sản CBOT 78,540,000
10 Ngô mini XC Nông sản CBOT 15,708,000
11 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp BMDX 63,312,000
12 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 50,579,760
13 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 58,176,720
14 Bông sợi CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 141,372,000
15 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 44,924,880
16 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 282,744,000
17 Đường 11 SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 42,211,680
18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 9,747,000
19 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 12,566,400
20 Bạc SIE Kim loại COMEX 235,620,000
21 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 117,810,000
22 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 47,124,000
23 Đồng CPE Kim loại COMEX 157,080,000
24 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 78,540,000
25 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 15,708,000
26 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 87,964,800
27 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 47,124,000
28 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 413,720,160
29 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 293,739,600
30 Dầu thô Brent mini BM Năng lượng ICE SG 26,817,840
31 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 265,465,200
32 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 132,746,880
33 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 26,560,800
34 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 389,558,400
35 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 97,389,600
36 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX  329,868,000
37 Đồng LME LDKZ/CAD Kim loại LME 449,820,000
38 Nhôm LME LALZ/AHD Kim loại LME 154,224,000
39 Chì LME LEDZ/PBD Kim loại LME 107,100,000
40 Thiếc LME LTIZ/SND Kim loại LME 641,886,000
41 Kẽm LME LZHZ/ZDS Kim loại LME 227,052,000
42 Niken LME LNIZ/NID Kim loại LME 972,468,000

  Thông tin cần tư vấn

  Liên hệ

  Công ty cổ phần Global ATM

  Trụ sở HCM:

  49 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  (028) 3535.0202

  support@hanghoatoancau.vn